Elementer

Elementer

Elektronika v rukou dítěte z pohledu pedagoga

Tablety u dětí ve školce

,,Děcka mají v ruce mobily a tablety už ve školce, to je strašný.“ Tohle je častý názor některých dospělých.

Dnešní digitální doba nás však propojuje s technologiemi mnohem více než kdy předtím. Je tedy skutečně elektronika tak škodlivá, jak se mnozí domnívají, anebo může naopak zvýšit kreativitu učení u dětí už v předškolním věku?

Existují totiž vzdělávací aplikace, které hravou formou zaujmou i děti, které mají problém například s pozorností a často od zadaného úkolu odbíhají. V tomto případě je elektronika vhodný pomocník. Když jsem začala učit v mateřské škole, žádné digitální vymoženosti pro zpestření výuky k dispozici nebyly. Pouze v některých školkách mohli pedagogové k práci využívat interaktivní tabuli, na které děti zhlédly pohádku nebo na tabuli kreslily.

Doba se však mění a ve školní výuce se začaly využívat tablety. Trochu tomu ,,napomohl“ covid, který na určitou dobu vyřadil žáky ze škol do domácího vzdělávání a rodiče i děti byly odkázáni na elektronickou komunikaci s pedagogy.

Když tedy na začátku školního roku bylo umožněno i naší mateřské škole využívat tablet při řízených činnostech, rozhodla jsem se ho co nejlépe využít. Nainstalovala jsem aplikaci Školička a také audioknihu s úkoly Hlava plná pohádek. V aplikaci Školička najdou děti mnoho zábavných chytrých úkolů, při nichž procvičují tvary, barvy, číslice, písmena, ovoce, zeleninu, grafomotoriku, prostorovou orientaci, paměť, rozeznávání zvuků hudebních nástrojů, zvířat a mnoho dalšího. Zadání rozumí jak nejmladší žáci, tak předškoláci. Starší děti jsou schopny plnit úkoly zcela samy, s mladšími si sednu ke stolečku a pracujeme společně. Oproti tomu Hlavu plnou pohádek využívám především já jako pedagog v odpočinkové části dne, kdy jsou děti na lehátku nebo relaxují. Pohádky jim buď čtu, anebo ji pustím k poslechu. Ke každé pohádce se vážou úkoly, které se především zaměřují na pozornost, můžu si tedy ověřit, s jakým porozuměním děti pohádku poslouchají.

Digitální technologie ve výuce přináší mnoho nového a často dětem utkví v paměti znalosti nabyté z chytrých aplikací více než z běžné výuky.

Ať jsme příznivci či odpůrci elektroniky, nevyhneme se jí. Je však důležité, aby o veškerých možnostech správného využití moderních technologií byli pedagogové dobře proškolení, aby s nimi uměli zacházet a především věděli, jaké chytré aplikace jsou pro jejich žáky nejlepší.

BcA. Tereza Holubová

Příspěvky
Vhodné aplikace pro oděti
Školička elementer - Michal Bartoš

Školička

Interaktivní vzdělávací hry pro předškoláky

Hlava plná pohádek elementer mobilní hra Tereza Holubová Michal Bartoš

Hlava plná pohádek

České interaktivní namluvené pohádky pro děti