Elementer

Elementer

Elektronika v rukou dítěte z pohledu pedagoga

Tablety u dětí ve školce

Elektronika v rukou dítěte z pohledu pedagoga

Tablety u dětí ve školce

,,Děcka mají v ruce mobily a tablety už ve školce, to je strašný.“ Tohle je častý názor některých dospělých.

Dnešní digitální doba nás však propojuje s technologiemi mnohem více než kdy předtím. Je tedy skutečně elektronika tak škodlivá, jak se mnozí domnívají, anebo může naopak zvýšit kreativitu učení u dětí už v předškolním věku?

Existují totiž vzdělávací aplikace, které hravou formou zaujmou i děti, které mají problém například s pozorností a často od zadaného úkolu odbíhají. V tomto případě je elektronika vhodný pomocník. Když jsem začala učit v mateřské škole, žádné digitální vymoženosti pro zpestření výuky k dispozici nebyly. Pouze v některých školkách mohli pedagogové k práci využívat interaktivní tabuli, na které děti zhlédly pohádku nebo na tabuli kreslily.

Doba se však mění a ve školní výuce se začaly využívat tablety. Trochu tomu ,,napomohl“ covid, který na určitou dobu vyřadil žáky ze škol do domácího vzdělávání a rodiče i děti byly odkázáni na elektronickou komunikaci s pedagogy.

Když tedy na začátku školního roku bylo umožněno i naší mateřské škole využívat tablet při řízených činnostech, rozhodla jsem se ho co nejlépe využít. Nainstalovala jsem aplikaci Školička a také audioknihu s úkoly Hlava plná pohádek. V aplikaci Školička najdou děti mnoho zábavných chytrých úkolů, při nichž procvičují tvary, barvy, číslice, písmena, ovoce, zeleninu, grafomotoriku, prostorovou orientaci, paměť, rozeznávání zvuků hudebních nástrojů, zvířat a mnoho dalšího. Zadání rozumí jak nejmladší žáci, tak předškoláci. Starší děti jsou schopny plnit úkoly zcela samy, s mladšími si sednu ke stolečku a pracujeme společně. Oproti tomu Hlavu plnou pohádek využívám především já jako pedagog v odpočinkové části dne, kdy jsou děti na lehátku nebo relaxují. Pohádky jim buď čtu, anebo ji pustím k poslechu. Ke každé pohádce se vážou úkoly, které se především zaměřují na pozornost, můžu si tedy ověřit, s jakým porozuměním děti pohádku poslouchají.

Digitální technologie ve výuce přináší mnoho nového a často dětem utkví v paměti znalosti nabyté z chytrých aplikací více než z běžné výuky.

Ať jsme příznivci či odpůrci elektroniky, nevyhneme se jí. Je však důležité, aby o veškerých možnostech správného využití moderních technologií byli pedagogové dobře proškolení, aby s nimi uměli zacházet a především věděli, jaké chytré aplikace jsou pro jejich žáky nejlepší.

BcA. Tereza Holubová

Příspěvky
Vhodné aplikace pro oděti
Školička elementer - Michal Bartoš

Školička

Interaktivní vzdělávací hry pro předškoláky

Hlava plná pohádek elementer mobilní hra Tereza Holubová Michal Bartoš

Hlava plná pohádek

České interaktivní namluvené pohádky pro děti

Mobilní technologie jako efektivní nástroj pro vzdělávání dětí

Školička pro děti aplikace elementer

Mobilní technologie jako efektivní nástroj pro vzdělávání dětí

Školička pro děti aplikace elementer

V dnešní digitální éře se mobilní zařízení stávají nedílnou součástí každodenního života. S rozvojem technologií se také mění způsoby, jakými se učíme a jakým způsobem se vzdělávání přenáší do prostředí, které je pro dnešní generace dětí přirozené. Zatímco někteří mohou mít obavy ohledně toho, jaký vliv mohou mít tyto technologie na rozvoj dětí, existuje mnoho způsobů, jak mohou být mobilní telefony a tablety efektivně využity ke vzdělávání.

 

1. Interaktivní učení prostřednictvím aplikací

Mobilní aplikace nabízejí širokou škálu vzdělávacích her a aktivit, které jsou navrženy tak, aby podporovaly různé aspekty učení. Děti mohou prostřednictvím her rozvíjet své dovednosti jako jsou matematika, čtení, logika a kreativita. Interaktivní prvky těchto aplikací motivují děti k učení a umožňují jim objevovat nové koncepty hravou formou.

 

2. Online vzdělávací zdroje

Internet otevírá dětem brány k nekonečnému množství informací. Skrze mobilní zařízení mohou děti přistupovat k online vzdělávacím zdrojům, jako jsou interaktivní učebnice, videa i online kurzy. Tato forma učení umožňuje dětem studovat vlastním tempem a získávat informace na základě svých individuálních potřeb a zájmů.

 

3. Kreativní vyjádření

Mobilní zařízení jsou také skvělým prostředkem pro kreativní vyjádření. Existuje mnoho aplikací, které umožňují dětem vytvářet vlastní digitální obsah, jako jsou kresby, grafika, videa nebo hudba. Tato kreativní aktivita nejenže podporuje jejich umělecké a technické schopnosti, ale také posiluje jejich schopnost sdílet své myšlenky a nápady s ostatními.

 

4. Rozvoj jazykových dovedností

Mobilní zařízení mohou být významným nástrojem pro rozvoj jazykových dovedností. Aplikace na výuku jazyků, audioknihy nebo interaktivní příběhy pomáhají dětem zdokonalovat svou slovní zásobu, gramatiku a vnímání slov. Tato forma učení může být zábavná a motivující, což vede k trvalému zájmu o jazyky.

 

5. Komunikace a spolupráce

Mobilní zařízení usnadňují komunikaci a spolupráci mezi studenty a učiteli. Virtuální třídy, diskuzní fóra a online projekty umožňují dětem aktivně se zapojovat do vzdělávacích procesů, i když nejsou fyzicky přítomny ve škole. Tato forma vzdělávání také posiluje schopnosti komunikace a spolupráce, které jsou klíčové pro moderní pracovní prostředí.

 

Je důležité zdůraznit, že při využívání mobilních zařízení v rámci vzdělávacích procesů je nezbytné stanovit jasná pravidla a dohled. Rodiče a učitelé by měli spolupracovat na vytvoření vyváženého přístupu, který podporuje zdravý vývoj dětí a zároveň využívá výhod moderních technologií k jejich optimálnímu vzdělání.

Příspěvky
Vhodné aplikace pro oděti
Školička elementer - Michal Bartoš

Školička

Interaktivní vzdělávací hry pro předškoláky

Hlava plná pohádek elementer mobilní hra Tereza Holubová Michal Bartoš

Hlava plná pohádek

České interaktivní namluvené pohádky pro děti

Využití tabletů a jejich integrace do výuky ve školkách

(Elementer) Aplikace ve školkách: Školička

Využití tabletů a jejich integrace do výuky ve školkách

(Elementer) Aplikace ve školkách: Školička

Vzdělávání se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím. Jedním z těchto nových nástrojů jsou tablety, které mohou být efektivním prostředkem ke zlepšení vzdělávacích procesů ve školkách. Pokud vhodně integrujeme tablety do výuky ve školkách, mohou se stát hodnotným pomocníkem v rozvoji těchto malých studentů.

 

1. Individualizace Výuky:

Jednou z hlavních výhod použití tabletů ve školkách je možnost individualizace výuky. Aplikace a programy navržené speciálně pro tuto věkovou skupinu umožňují personalizovaný přístup k učení. Děti mohou pracovat vlastním tempem a zaměřit se na oblasti, které potřebují nejvíce.

 

2. Výukové Hry:

Tablety mohou být skvělým prostředkem pro zábavnou výuku. Výukové hry a interaktivní aplikace nejenže udržují pozornost dětí, ale také podporují rozvoj kognitivních a motorických dovedností. Přes hry mohou děti snáze pochopit matematiku, jazykové dovednosti a další vzdělávací oblasti.

 

3. Kreativní Procesy:

Tablety také podporují rozvoj kreativity. Aplikace pro kreslení, skládání, nebo hudební tvorbu mohou být skvělým prostředkem pro podněcování dětské fantazie a uměleckého vyjádření.

 

4. Příprava na Digitální Svět:

Dnešní svět je digitální a schopnost pracovat s moderními technologiemi je klíčová dovednost. Zavedení tabletů do výuky ve školkách připravuje děti na budoucnost, kde bude digitální gramotnost nezbytná pro úspěšný osobní a profesionální život.

 

5. Omezení Času a Dozoru:

Je však důležité stanovit jasné limity pro používání tabletů. Vzdělávání by mělo být vyvážené, a proto je klíčové stanovit omezení času, který děti tráví s tablety. Navíc je nezbytný dozor dospělých, aby se zajistilo, že děti využívají tablety vhodným způsobem.

 

6. Spolupráce s Rodiči:

Komunikace s rodiči je klíčová. Školy by měly rodičům vysvětlit výhody a omezení používání tabletů ve vzdělávání nejmladších dětí. Tím lze zajistit, že se výuka s tablety stává harmonickou součástí celkového vzdělávacího procesu.

 

Celkově lze říci, že použití tabletů ve školkách pro malé děti může přinést mnoho výhod, pokud je integrováno s jasným plánem a pečlivým dohledem. S tímto moderním přístupem k vzdělávání mohou malí studenti lépe rozvíjet své dovednosti a připravovat se na budoucnost.

Příspěvky
Vhodné aplikace pro oděti
Školička elementer - Michal Bartoš

Školička

Interaktivní vzdělávací hry pro předškoláky

Hlava plná pohádek elementer mobilní hra Tereza Holubová Michal Bartoš

Hlava plná pohádek

České interaktivní namluvené pohádky pro děti

Speciální nabídka pro školky

Pracujete ve školce a hledáte vhodné vzdělávací aplikace pro děti?
Máme pro vás speciální nabídku.